Grant

Fundația Soros-Moldova anunță concurs de granturi de cercetare pentru elaborarea studiilor de politici publice

Fundația Soros-Moldova, anunță un concurs de granturi individuale de cercetare pentru elaborarea unor studii de politici publice. Acest concurs este lansat în cadrul proiectului „Public Policy Fellowship” implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova, în parteneriat cu fundațiile naționale din Armenia, Kazakhstan,  Kyrgyzstan și Central European University (CEU Global Policy Academy) în cadrul inițiativei regionale ‘Action research, effective writing, visualization and advocacy’.

Programul de burse își propune să creeze un spațiu pentru cercetare, analiză și cooperare în vederea dezvoltării politicilor publice eficiente, proprii contextului și problemelor actuale din Republica Moldova, prin intermediul tinerilor cercetători, care doresc să-și îmbunătățească capacitățile de analiză și cercetare. Bursierii vor elabora documente de politici cu recomandări clare și fezabile, precum și le vor promova în mediul autorităților publice și a unor grupuri cu putere de influență și decizie. În conformitate cu problema cercetată, vor fi alese instituții relevante domeniului de cercetare pentru desfășurarea campaniilor de advocacy — departamente din cadrul ministerului, ministere, agenții, membri ai parlamentului, consilieri, organizații ale societății civile și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, consilieri în domeniul politicilor publice,  experți, jurnaliști și instituții de cercetare.

Scopul inițiativei  este de a crește capacitatea de expertiză în domenii cheie care necesită reformare și să susțină consolidarea capacităților comunității de cercetători pentru a spori calitatea cercetărilor și a documentelor de politici bazate pe date.

Domenii de cercetare: Participanții laconcurs vor identifica și conceptualiza probleme specifice cadrului schimbărilor ce au loc în Republica Moldova la momentul actual și vor transpune ideile într-un document de politici publice, pe care îl vor promova prin intermediul unor campanii de advocacy. Se va acorda prioritate propunerilor de cercetare, care prezintă argumente clare vizavi de problema cercetată și au tangență cu următoarele domenii:

·      Guvernare locală: parteneriatele publice-private; reforma teritorial administrativă; dezvoltarea guvernării locale în bază de venituri;

·     Ocuparea forței de muncă: politici de integrare a persoanelor adulte și cu dezabilități în câmpul muncii, politici fiscale eficiente pentru menținerea resurselor umane în țară, combaterea efectelor economice ale migrației etc.

·      Securitate: securitate națională și regională, securitatea cibernetică; securitatea informațională; etc.

·       E-gov și digitalizare: e-guvernare; efectele digitalizării; etc.

·       Protecția mediului: schimbări climatice și efectele acesteia, inclusiv asupra economiei, politicilor sociale, justiție, etc.

Alte domenii de interes sunt: Politici energetice; Urbanism; Managementul proprietății publice.

Condiții de eligibilitate:

În cadrul proiectului sunt încurajați să participe tineri cercetători, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 35 de ani care au tangențe cu domeniile de cercetare (aceștia pot fi funcționari publici, reprezentanți ai societății civile, academicieni etc. ) sau posedă studii superioare (preferabil masterat) în domeniul, Politici Publice, Relații Internaționale, Drept, Economie, Istorie, Administrare Publică, Jurnalism etc. Pentru eligibilitate, candidații vor demonstra abilități de cercetare și cunoștințe avansate de limbă engleză.

Buget:

Cercetătorii selectați vor primi o bursă unică de 1500 USD, oferită în tranșe pentru o perioadă de 9 luni (martie-noiembrie 2019), perioadă în care vor elabora un studiu de politici, vor participa la instruirile organizate în cadrul proiectului și vor prezenta public rezultatele cercetării.

Procedura de participare la concurs

Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarul de participare cu următoarele documente incluse:

  • CV-ul (max. 2 pagini);
  • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină);
  • Lista publicațiilor (care să includă și linkuri de accesare online) (max. 1 pagină);
  • Formularul de aplicare (Anexa 2). Candidatul va acorda o atenție deosebită în procesul de completare a formularului. Acesta reprezintă o schiță a conceptului cercetării, astfel încât aceasta să demonstreze abilitățile de cercetare, scriere și cunoașterea metodologiilor științifice. De asemenea, în cazul în care candidatul este acceptat, acesta va continua lucrul asupra lucrării având la bază același concept.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 27 ianuarie 2020. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic în adresa Coordonatoarei de Program, Ana Ursu, aursu@soros.md și la adresa foundation@soros.md cu mențiunea „Concurs – Public Policy Fellowship”.

Anexa 1

CONCURS

de granturi de cercetare pentru elaborarea studiilor de politici publice 2020

Policy Fellowship Initiative  

Detalii despre etapele proiectului

În cadrul Programului de burse, la fiecare etapă de scriere a documentului de politici, candidații selectați vor beneficia de instruiri menite să consolideze capacitățile de cercetare și analiză, după cum urmează:

·   Training local în domeniul analizei și scrierii  politicilor publice, precum și advocacy (2 zile. Februarie-martie 2020): în cadrul activității bursierii vor acumula cunoștințe  despre structura și componentele documentului de politici publice, planificarea, scrierea unui document de politici publice și realizarea activităților de advocacy pentru promovarea recomandărilor;

·    Atelier online cu profesorii de la Hertie School of Governance (aprilie 2020) – va oferi o primă introducere în schițarea documentului de politici publice, elementele structurale și  tipul întrebării de cercetare, schițarea problemei;

·   Training oferit de Hertie School of Governance în Berlin (6 zile, aprilie 2020) – bursierii vor beneficia de o instruire aprofundată privind lucrul cu analiza și colectare datelor calitative și cantitative, analiza datelor statistice, studiul practicilor și metodelor internaționale în elaborarea  cercetărilor.

·     Sesiune online cu profesorii de la Hertie School of Governance (follow up meeting) – ca urmare a trainingului din Berlin bursierii vor beneficia de consultanță și ghidare la cercetare.

·     Training  în Chișinău (Summer clinics) cu profesorii de la Hertie School of Governance – instruire pe metodele și tipul scrierii documentelor publice;

Bursierii  selectați vor elabora câte un raport (10000 cuvinte) privind situația din domeniile de referință, în baza căruia ulterior vor elabora un document cu propuneri de politici publice (circa 3000 cuvinte) și vor întreprinde măsuri de advocacy în vederea promovării acestor propuneri. Pe parcursul  desfășurării proiectului, cercetătorii vor beneficia de ghidarea unui mentor, care le fa oferi expertiză în domeniul de cercetare selectat dar și de un  expert în scrierea și analiza politicilor publice;

În conformitate cu datele stabilite de Fundația Soros, bursierii vor expedia periodic rapoarte de progres privind scrierea documentului de politici publice și vor colabora cu persoanele și instituțiile implicate în cadrul proiectului Policy Fellowship Initiative.

Detalii: Fundația Soros – Moldova

Related Articles

Back to top button