Comunicat

UTM – prezență remarcabilă în SCOPUS și WEB OF SCIENCE

Și în 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a reconfirmat prezența de excepție, comparativ cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, în cea mai prestigioasă bază de date bibliografice și scientometrice din lume – SCOPUS, precum și în cea mai complexă resursă informațională, de tip bibliometric, cu acces la rezumate de articole cotate ISI – WEB OF SCIENCE.

În baza de date SCOPUS, creată în anul 2004 de editura Elsevier, cuprinzând la ora actuală peste 50 de milioane de înregistrări din toate domeniile de activitate (ştiinţe reale, tehnice, medicale şi sociale, arte şi ştiinţe umanistice) de la peste 5000 de edituri internaţionale, Universitatea Tehnică a Moldovei se regăsește din anul 2010, numărul lucrărilor publicate de către profesorii noștri cercetători crescând de la an la an, iar cel al citărilor fiind deja de ordinul miilor. Printre reprezentanții UTM citați în SCOPUS se regăsesc nume de referință în diverse domenii ale științei, cum ar fi acad. Ion TIGHINEANU, profesorii universitari, doctori habilitați Oleg LUPAN, Veaceslav URSACHI, Nicolae SÂRBU, dr. Eduard MONAICO, drd. Vasile POSTICĂ și alții, cel mai prolific fiind titularul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, cu peste 177 publicații cotate ISI, peste 8000 de citări în SCOPUS și indicele Hirsh = 51.

În ceea ce privește prezența pe platforma online Web of Science, cu o bază de date de peste 1,4 miliarde de referințe citate datând din 1900, UTM se regăsește din anul 1975, înregistrând un total de 885 de publicații, cca 15 mii de citări și h-index = 61. Este un rezultat de mare valoare pentru UTM, dat fiind că Web of Science este utilizat pentru determinarea multiplilor indicatori de impact, cum ar fi Journal Impact Factor, InCites ș.a., iar  Essential Science Indicators bazându-se pe date statistice obținute din peste 12 milioane de articole din mai mult de 12 000 de reviste din întreaga lume.

Autorul articolului: Marina Romanciuc

Related Articles

Back to top button