Grant

Proiectul USAID/APM lansează un apel de granturi pentru implementarea și certificarea GLOBAL G.A.P.

  • Data lansării: 2 ianuarie 2020
  • Data încheierii: 3 februarie 2020

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International, Inc. lansează un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea implementării și certificării bunelor practici agricole în baza standardului GLOBALG.A.P., inclusiv a modulului privind practicile sociale GRASP.

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați acest link.

Proiectul APM face apel către producătorii și exportatorii de fructe, struguri de masă, pomușoare și legume în stare proaspătă, organizațiile de producători (cum ar fi cooperative sau grupuri de producători) și asociațiile sectoriale de a propune activități de implementare și certificare GLOBALG.A.P. și GRASP în lanțurile valorice respective din Republica Moldova. Solicitanții pot solicita finanțare pentru una sau mai multe activități din lista celor indicate mai jos:

  • Servicii de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
  • Servicii de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor modulului GRASP al standardului GLOBALG.A.P.;
  • Servicii de audit și certificare a sistemelor de management în baza cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
  • Servicii de audit și certificare a sistemelor de management în baza cerințelor modului GRASP al standardului GLOBALG.A.P.

Scopul acestui Apel pentru finanțare prin granturi (RFA) este de a sprijini producătorii de fructe, struguri de masă, pomușoare și legume în implementarea și certificarea bunelor practici agricole în baza standardului internațional GLOBALG.A.P. și a bunelor practicilor sociale în baza modulului GRASP a standardului GLOBALG.A.P., ceea ce va contribui la:

  • sporirea eficienței proceselor de producere și manipulare post-recoltare;
  • creșterea calității și siguranței alimentare a fructelor și strugurilor de masă;
  • creșterea exporturilor prin corespunderea cu cerințele importatorilor din UE și alte regiuni.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,100,000 MDL pentru finanțarea a circa 20 activități de grant. Proiectul APM va acoperi costurile serviciilor de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor GLOBALG.A.P. și GRASP și costurile serviciilor de audit și certificare GLOBALG.A.P. și GRASP în natură.

Contribuția beneficiarului va fi reprezentantă de costurile și investițiile efectuate în cadrul activității de grant pentru obținerea conformității cu cerințele GLOBALG.A.P. și GRASP. Vor fi considerate valabile doar contribuțiile care se vor face după acordarea grantului din partea Proiectului APM; nici o investiție anterioară nu este considerată drept contribuție aplicabilă. Prin depunerea unei cereri, solicitantul își confirmă angajamentul de a efectua investițiile necesare pentru corespunderea cu cerințele GLOBALG.A.P. și GRASP și de a le raporta către Proiectul APM.

Dosarul de aplicare și copia înregistrării legale a solicitantului se va expedia în format electronic (versiunea Word și Excel) la adresa grants@moldovaagro.com având codul de referință RFA No. MOLDHVAA_RFA_030. Proiectul APM va recepționa dosarele până la data de 3 februarie 2020, ora 17:00, ora locală. Dosarele depuse cu întârziere sau nerecunoscute vor fi luate în considerare la propria discreție a Proiectului APM.

APM va oferi asistență solicitanților pentru a înțelege procesul de aplicare. Vă rugăm să trimiteți toate întrebările referitoare la această solicitare prin e-mail la adresa grants@moldovaagro.com. Răspunsurile la întrebările relevante vor fi afișate periodic pe site-ul www.agrobiznes.md/apm. Solicitanții sunt încurajați să verifice în mod regulat www.agrobiznes.md/apm pentru a vedea dacă actualizările sunt făcute înainte de depunere.

Related Articles

Back to top button