Job

Asociația Promo-LEX contractează Avocat/ă

REF: 1 din 09.01.2020

Contractarea se efectuează în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației. În cadrul Programului sunt implementate proiecte și activități scopul general al cărora este promovarea și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova.

Denumirea funcției: Avocat/ă.

Scopul funcției: Avocatul/Avocata va presta servicii de asistență juridică calificată pe cauzele gestionate de Asociația Promo-LEX. Domenii de expertiză: violență în bază de gen, torturăși tratamentele inumane și/sau degradante.

Locul de muncă: mun. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Relațiile ierarhice în cadrul Asociației: Se subordonează Directorului de Program și Coordonatorului de litigare.

Atribuții și responsabilități: Sub supravegherea Coordonatorului de litigare, Avocatul/Avocata:

 • va oferi consultații juridice primare beneficiarilor Asociației în următoarele domenii: violență în bază de gen (violență în familie, violență sexuală), tortură şi tratamentele inumane şi/sau degradante;
 • va elabora cereri, demersuri, note informative pe marginea cazurilor gestionate;
 • va colecta probe pe marginea cazurilor gestionate;
 • va stabili potențialul strategic al cazurilor;
 • va analiza jurisprudența relevantă (națională și internațională);
 • va elabora strategii de litigare și comunicare pentru cauzele gestionate;
 • va reprezenta cazurile în instanțe de judecată la nivel național și internațional (CtEDO/ONU);
 • va monitoriza implementarea hotărârilor/deciziilor pe marginea cazurilor gestionate;
 • va efectua deplasări pe întreg teritoriu al RM în vederea planificării și organizării activității de litigare;
 • va participa în cadrul evenimentelor publice relevante din cadrul programului;
 • va elabora rapoarte săptămânale/lunare pe marginea activității realizate.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI/TE

Studii & Expertiză:

 • Studii superioare universitare de licență în profilul jurisprudență, specialitatea drept;
 • Licență de avocat/ă;
 • Instruire formală și/sau non-formală în domeniul drepturilor omului, mecanismelor naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului, litigare strategică, violență în bază de gen, tortură şi tratamentele inumane şi/sau degradante;
 • Buna cunoaștere a domeniului drepturilor omului (noțiuni și concepte de bază, standarde naționale și internaționale în domeniu, mecanisme și instrumente de apărare și promovare a drepturilor omului etc.);
 • Expertiză în domeniile: violență în bază de gen (în special, violență în familie și violență sexuală), tortură şi tratamentele inumane şi/sau degradante (noțiuni și concepte de bază, cadru legal național, standarde internaționale în domeniu, situația în domeniu la nivel național etc.) – va constitui avantaj.

Experiență:

 • Experiență relevantă de lucru în domeniul juridic, drepturile omului sau alte domenii relevante;
 • Experiență demonstrată de reprezentare în instanțe de judecată, litigare;
 • Experiență relevantă de lucru sau colaborare cu organizațiile neguvernamentale naționale sau internaționale – avantaj;

Competențe & Abilități:

 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Abilități de scriere tehnică;
 • Cunoașterea limbii Române (fluent), Ruse (minim la nivel mediu)
 • Cunoașterea limbii Engleze  – avantaj;
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou: computer, copiator, fax, etc.
 • Utilizarea independentă a MS Office şi internet;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;

Cerințe & condiții specifice;

 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate și mobilitate.

Program de lucru: parțial, flexibil.
Data estimată a contractării: imediat.
Perioada de contractare: 11 luni cu posibilitatea prelungirii contractului.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat, cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante;
 • Oferta financiară (onorariu per oră de lucru/brut, în USD);
 • 2 referințe de la actuali/foști angajatori sau colegi care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință);

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Pentru funcția de Avocat/ă”.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 22 ianuarie 2020, ora locală 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate mai sus. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:

Olga Manole
Coordonatoare de Program, Programul Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Tel: (0 22) 450024
Email: olga_manole@promolex.md
GSM: 069177101

———————————————————————————————————

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociația Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

Related Articles

Back to top button