Grant

Concurs de granturi în domeniul Media și Comunicare

Pentru concursul de granturi în domeniul Media și Comunicare, partenerul proiectului este Asociația Presei Independente. Granturile se vor acorda pentru organizațiile din cele patru regiuni de dezvoltare – Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

Asociația Presei Independente (API) este una din cele mai cunoscute organizații mass-media din Republica Moldova care promovează principiile presei libere şi oferă asistenţă mass-mediei independente și jurnaliștilor neafiliați politic. API are misiunea de a contribui la dezvoltarea societăţii deschise prin creșterea sustenabilității și a calității presei independente, profesionalizarea jurnaliştilor, consolidarea standardelor deontologiei jurnalistice. API este apreciată pentru campaniile de informare și educare în diferite domenii de interes public (STOP FALS!, ”Cere socoteală pentru banii publici!”, ”Avere la vedere”), acţiunile de advocacy pentru dezvoltarea mass-media, de apărare a libertăţii de exprimare și a accesului la informaţie etc.

API este membră a unor organizaţii şi reţele de organizaţii la nivel internaţional şi naţional. De asemenea, API este unul din fondatorii Consiliului de Presă din Republica Moldova – structură naţională de autoreglementare jurnalistică și de mediere a litigiilor dintre instituțiile media şi consumatorii de informaţii.

În cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, API va contribui la creșterea potențialului de implicare a cetățenilor, organizațiilor societății civile și instituțiilor mass-media din regiunile Moldovei, în dezbaterea problemelor și a politicilor locale.

Mai multe informații despre partenerul de implementare în domeniul Media și Comunicare puteți afla accesând paginile web ale Asociația Presei Independente – www.api.md.

Suma disponibilă pentru concursul de granturi este de 225.000 Euro. În cadrul concursului de granturi se vor acorda două tipuri de granturi, respectând următoarele condiții:

Tipul grantuluiSuma grantului (Euro)Perioada de implementare
MiciPână la 5.000Până la 6 luni
MediiPână la 15.000Până la 12 luni

Condițiile de participare

Condițiile de participare la concursul de granturi pentru organizații neguvernamentele de media locale și regionale sunt specificate în Ghidul solicitantului (descarcă în română sau rusă).

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține următoarele documente: 

  • Propunerea de proiect (descarcă formularul în română sau rusă);
  • Bugetul proiectului în MDL (descarcă formularul în română sau rusă);
  • Profilul organizației (descarcă formularul în română sau rusă);
  • CV-urile echipei de implementare;
  • Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale (în cazul parteneriatelor – pentru fiecare dintre parteneri);
  • Copia statutului organizației (în cazul parteneriatelor – pentru fiecare dintre parteneri);
  • Situațiile financiare pentru ultimul an (în cazul parteneriatelor – pentru fiecare dintre parteneri);
  • Pentru parteneriatele ONG – instituțiile mass-media: copia acordului de parteneriat

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 31 ianuarie 2020, ora 17:00. Dosarele recepționate după expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Detalii: https://www.eu4civilsociety.md/ro/page/media

Related Articles

Back to top button