Grant

Proiectul USAID/APM oferă granturi pentru inițiative educaționale în sectorul strugurilor de masă

Data lansării: 29 ianuarie 2020

Data încheierii: 28 februarie 2020

Data atelierului informativ: 7 februarie 2020, 11.00

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea oportunităților educaționale cu acoperire regională și națională în sectorul strugurilor de masă, care vor disemina informații privind cele mai bune abordări tehnologice și manageriale în domeniul producerii, manipulării post-recoltă și marketingului strugurilor de masă către un număr cât mai mare de viticultori și alte entități implicate în lanțul valoric, cu scopul de a crește competitivitatea sectorului și de a valorifica întreg potențialul oportunităților existente pe piețele de export, în special Uniunea Europeană.

Proiectul va organiza un atelier informativ privind procedura de aplicare pe data de 7 februarie 2020, orele 11:00 la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați de acest atelier sunt rugați să confirme participarea la adresa de email: grants@moldovaagro.com până pe  6 februarie 2020.

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1tJBSQgfwZpYTnESAsLyb8ilut_Rzq9pk

Pentru acest ale de granturi sunt eligibile organizațiile locale, asociațiile din sector, asociațiile alcătuite din membri (precum cooperativele sau grupurile de producători), prestatorii de servicii în domeniul afacerilor, prestatorii de servicii de consultanță, instituții educaționale, și organizații non-guvernamentale. În măsura posibilităților activitățile propuse trebuie să țintească o audiență cât mai largă, la nivel regional sau național.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui Apel de finanțare a aproximativ 800,000.00 MDL. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 300,000.00 și 600,000.00 MDL, În scopul demonstrării angajamentului față activitate, contribuția solicitantului  trebuie să reprezinte cel puțin 20% din valoarea totală a activității.

Conform datelor oficiale, rata înființării plantațiilor noi de struguri de masă a crescut în ultimii ani până la 600-700 ha/an. Ca urmare a creșterii suprafeței plantațiilor în rod, recolta totală de struguri de masă aproape că s-a dublat în perioada 2012-2018, ajungând la 126 mii tone în 2018. Inițial, forța motrică a acestei evoluții pozitive a fost creșterea cererii de strugurilor de masă pe piața rusă. Exporturile către Federația Rusă au crescut de zece ori în perioada 2001-2013, ajungând la 30 mii tone sau 75% din volumul exporturilor. Începând cu anul 2013, creșterea exporturilor către Rusia s-a încetinit datorită scăderii veniturilor populației, însă industria a reușit să găsească piețe alternative pentru volumele deja produse a strugurilor de masă.

Ca parte a Acordului de Asociere și creare a zonei de comerț liber cu Republica Moldova la sfârșitul anului 2014, Uniunea Europeană a oferit o cotă fără taxe vamale de 10.000 tone pe an, pentru strugurii de masă produși în Moldova. Aceasta cotă a fost utilizată în întregime de exportatorii moldoveni de struguri de masă în toți anii următori. Dacă inițial aproape toți strugurii de masă exportați pe piața UE erau destinați România, atunci în ultimii ani exportul de struguri de masă s-a extins în Europa Centrală și de Est, precum Polonia, Letonia, Estonia, Bulgaria și Letonia.

Pentru a fi însă competitivi și a spori exporturile ca volum și ca valoare monetară, producătorii din Moldova trebuie să asigure:

  • calitatea strugurilor (ciorchine mai mari și mai uniforme);
  • varietăți de struguri de masă apirene populare pe piața UE;
  • protecția integrată a culturilor pentru a reduce utilizarea produselor de uz fitosanitar și a reduce nivelul reziduurilor de pesticide și numărul substanțelor active depistate în strugurii comercializați;
  • implementarea sistemelor de management al siguranței alimentelor în baza standardelor internaționale, precum GLOBALG.A.P. și GRASP;
  • cantități comerciale de struguri produși conform principiilor agriculturii ecologice.

Related Articles

Back to top button