Job

BRD angajează un consultant național pentru dezvoltarea unui subprogram în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub – destinat tinerilor din diasporă

Context:

În perioada 2019-2022 Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului relații cu diaspora, implementează proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a de implementare, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (HG nr. 60/2019).

Scopul general al proiectului este de a maximiza impactul pozitiv al migrației și a spori implicarea diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local, precum și asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului dat.

Proiectul se concentrează pe atingerea a trei obiective specifice:

 • Obiectiv 1: Asigurarea coerenței între politicile naționale și locale în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);
 • Obiectiv 2: Coordonarea abordării integrate a domeniulului diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);
 • Obiectiv 3: Implementarea eficientă a programelor guvernamentale pentru valorificarea contribuției diasporei.

Activitatea se realizează în corespundere cu Obiectivul 3: Implementarea eficientă a programelor guvernamentale pentru valorificarea contribuției diasporei.

Programul Diaspora Engagement Hub (DEH) este un program guvernamental de granturi tematice destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare.

Programul DEH include următoarele subprograme: Reîntoarcerea profesională a diasporei, Proiecte inovative ale diasporei, Abilitarea femeilor din diasporă, Parteneriate tematice regionale, Proiecte de crowdfunding ale diasporei, Centre educaționale în diasporă.

https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0

Scopul activității constă în conceptualizareaunui nou subprogram în cadrul Programului DEH, destinat tinerilor din diaspora Republicii Moldova care doresc să  implementeze proiecte în țara de origine.

Conceptualizarea presupune elaborarea Regulamentului subprogramului respectiv cu definirea instrumentelor și mecanismelor generale de participare. Acesta va include următoarele compartimente: scopul subprogramului, obiective, domenii eligibile pentru aplicare, procedura și formularul de aplicare, procedura de selecție, raportare, monitorizare și evaluarea implementării activităților din cadrul proiectului propus.

Livrabile:

 1. Regulamentul privind aplicarea la subprogramul destinat tinerilor din diasporă, inclusiv anexele;

 – modelul cererii de finanțare cu descrierea proiectului ce urmează a fi implementat;

 – modelul planului de acțiuni pentru implementarea proiectului;

 – modelul raportului privind implementarea proiectului, elaborat în baza planului de acțiuni.

Perioada de desfășurare a activităților: mai 2020.

Durata activității: 20 zile.

Profilul candidatului eligibil:

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, juridic, social);
 2. Studiile universitare de ciclul II și III (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 3. Cel puțin 3 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul pieței muncii, politicilor economice, sociale, tineretului;
 4. Cunoașterea problemelor legate de migrație, diasporă și a reglementărilor din Republica Moldova în acest domeniu;
 5. Experiență în elaborarea ghidurilor, manualelor operaționale, rapoartelor analitice, documentelor procedurale în domeniu (regulamente, instrucțiuni, reguli etc.);
 6. Abilități de analiză, sinteză și formulare de recomandări;
 7. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română;
 8. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Dosarele vor include:

‒        CV-ul actualizat;

‒        Scrisoare de intenție;

‒        Oferta tehnică de realizare a sarcinilor.

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae, oferta tehnică privind realizarea sarcinii, scrisoarea de intenție, cu subiectul „Consultant DEH destinat tinerilor din diasporă” la următoarea adresă: brd@gov.md.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 17 februarie 2020.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Detalii: http://brd.gov.md/ro/content/brd-angajeaza-un-consultant-national-pentru-dezvoltarea-unui-subprogram-cadrul-programului

Related Articles

Back to top button