Job

Fundația Soros-Moldova lansează un concurs de angajare a unei persoane în funcția de Asistent de proiect

Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de angajare a unei persoane în funcția de Asistent de proiect în cadrul proiectului Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova, finanțat de Delegația Uniunii Europene și co-finanțat și implementat de DJDO în baza contractului de grant 2018/403-953 semnat între Delegația Uniunii Europene din Moldova și Fundația Soros Moldova (FSM)

Context: Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: reforma juridică, sănătate publică, mass media și buna guvernare.

În cadrul proiectului Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova menționat DJDO FSM monitorizează și susține activitatea Poliției, actorul central în asigurarea protecției drepturilor omului la etapa urmăririi penale. FSM oferă asistență continuă în dezvoltarea și implementarea politicilor în domeniul drepturilor omului în cadrul activității cotidiene a Poliției.
În cadrul acestui concurs, urmează a fi selectat un/o Asistent/ă de Proiect, care va asista echipa de proiect în implementarea activităților planificate.

Perioada de angajare: 01 martie – 31 decembrie 2020, cu posibilitatea extinderii contractului pentru anul următor.
Responsabilități:
• Organizarea activităților planificate ale proiectului (ședințe a Grupurilor de Lucru (elaborarea Proceselor Verbale a ședințelor) /instruiri pentru angajații Poliției/organizarea evenimentelor de lansare a studiilor, organizarea Conferinței Naționale):
• Comunicarea cu experții proiectului DJDO/donatorul/partenerii.
• Comunicarea cu beneficiarii de granturi: monitorizarea activităților, asistarea directoarei de proiect la verificarea rapoartelor narative și financiare, participarea la evenimente și închiderea proiectelor de grant;
• Comunicarea cu partenerii internaționali: menținerea lucrărilor de secretariat/corespondență, rapoarte de activitate, organizarea vizitelor de studii în Moldova, facilitarea procesului de obținere a vizelor pentru partenerii proiectului, organizarea logistică (cazare/alimentare/transport etc.);
• Contribuirea la promovarea activităților proiectului.
• Acordarea asistenței la procurarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente, inclusiv a contractelor, actelor de recepție, colectarea facturilor;
• Acordarea suportului logistic: pregătirea și imprimarea materialelor, documentarea activităților, arhivarea informației (scanarea și organizarea documentelor electronice și a dosarelor fizice);

Cerințe față de candidații eligibili:
• Studii universitare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: drept, economie, management, administrație publică sau alt domeniu relevant;
• Gândire analitică capacități de management și responsabilitate;
• Abilități de comunicare și negociere;
• Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple (multitasking) și de a lucra într-un mediu dinamic;
• Capacități de a lucra cu termene-limite;
• Abilități de a lucra independent și în echipă;
• Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
• Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
• Aptitudini de documentare, cercetare, raportare și sumarizare;
• Disponibilitate pentru a efectua deplasări în afara mun. Chișinău;
• Experiența anterioară în domeniu similar va fi un avantaj.

Locul de muncă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău.

Program de lucru: 40 de ore pe săptămână.

Remunerarea: Salariu brut va constitui suma de 16.000 MDL.

Dosarul pentru concurs va conține:
• CV-ul actualizat cu indicarea a două persoane de referință;
• Scrisoare de intenție unde va fi explicat, în linii generale, motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post și care sunt competențele și experiența care corespund profilului solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la implementarea proiectului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim – 700 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau în limba engleză.
• Alte documente, pe care le considerați a fi relevante (de exemplu, certificatele pentru absolvirea cursurilor de limbă engleză etc)

Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea Fundației pe site-ul www.soros.md și cu activitatea Departamentului Justiție și Drepturile Omului.
Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.
Etapele concursului:
1. Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
• Calificarea profesională;
• Experiența relevantă;
• Motivația.
Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.
2. Test scris
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la etapa de testare.
3. Interviul
În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data și locul desfășurării interviului.
4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un/o candidat/ă pentru funcția de Asistent/ă de Program.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 20 februarie 2020, ora 16.00, la: adresa de e-mail: recruitment@soros.md, indicând subiectul e-mailului ”DJDO_concurs asistent de proiect” sau la recepția Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară, 32, cu mențiunea pentru Departamentul Justiție și Drepturile Omului pentru concursul de angajare a asistentului de proiect.
Persoana de contact: Mihaela Burduja, Directoare de Proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului, mburduja@soros.md tel. 022 27 00 31 // 022 27 02 31

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Detalii: http://soros.md/event/2020-02-07

Related Articles

Back to top button