Grant

Fundația Soros-Moldova oferă granturi pentru monitorizarea respectării drepturilor omului în timpul reținerii și aflării acestuia în custodia poliției

Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) al Fundației Soros-Moldova (FSM) din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană lansează un concurs privind acordarea granturilor pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției.

Obiectiv general. Susținerea proiectelor și iniţiativelor care au drept scop monitorizarea respectării drepturilor persoanelor deținute în custodia poliției pe perioada reținerii penale.

Criterii de eligibilitate: Sunt eligibile organizațiile non-guvernamentale cu implicarea avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, instituțiile publice specializate pe monitorizare în domeniul drepturilor omului, cu experiență de minimum 3 ani în monitorizare și advocacy. Se va acorda prioritate aplicanților care au participat în cadrul sesiunilor de instruire de prezentare și consultare a Ghidului, desfășurate în toamna anului 2019 de către DJDO al FSM.

Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referințăFormular de proiectExemplu de Buget

Depunerea dosarului
Dosarul complet, în limba română va fi prezentat la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001 sau va fi expediat în format electronic la adresa mburduja@soros.md
Pe dosar se va menționa: Concurs de granturi. Monitorizare DO. Dosarele incomplete sau depuse după termenul-limită nu vor examinate.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 29 februarie 2020, ora 16:00.


Pentru informaţii suplimentare: tel. 022 270031, Mihaela Burduja, directoare de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului (mburduja@soros.md).

Related Articles

Back to top button