Tender

Cartarea recomandărilor de modificare a legislaţiei în materie de egalitate şi nediscriminare

În perioada februarie 2020 – iulie 2022 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii implementează proiectul „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Proiectul urmăreşte să consolideze mecanismele anti-discriminare din Moldova prin implicarea societăţii civile. Proiectul va abilita actorii societăţii civile să: (i) se coalizeze şi să promoveze îmbunătăţirea legislaţiei anti-discriminare; (ii) abiliteze cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri pentru a-şi revendica drepturile; (iii) consolideze capacitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminare discriminării şi asigurarea egalităţii de a face transfer de expertiză către instanţele judiciare naţionale; (iv) sporească capacitatea a cinci universităţi de a preveni şi combate hărţuirea sexuală.

Pentru a sprijini eforturile societăţii civile de promovare a amendamentelor legislative care contribuie la consolidarea cadrului naţional de protecţie împotriva discriminării, FEE va angaja un consultant, grup de consultanţi sau companie care va realiza o analiză cartare a recomandărilor internaţionale adresate Republicii Moldova în materie de discriminare  şi a proiectelor de modificare la nivel naţional.

Caietul de sarcini  tor_mapping_5443125.pdf

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Directorului Dezvoltare, Monitorizare şi Evaluare a Fundaţiei Est-Europene.

Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea fiecărui produs. Oferta va fi exprimată în EUR și va conține suma brută. 

În atenția persoanelor juridice: Achizițiile efectuate, de către Fundație, în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere. 

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada 1 aprilie  – 30 iunie 2020 (maximum 30 de zile lucrătoare). 

Cerințe fată de aplicanți

  • Studii universitare în domeniul dreptului, drepturilor omului, ştiinţelor sociale sau alt domeniu relevant;
  • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul de analiză a legislaţiei;- Experiență minimă de trei ani de lucru în domeniul drepturilor omului şi/sau nediscriminării;
  • Abilități de analiză;
  • Cunoașterea limbii engleze şi române;
  • Cunoaşterea limbilor minoritare vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv Ucraineană, Rusă, Bulgară, Găgăuză, Romani) este un avantaj.
  • În cazul persoanelor cu cunoştinţe şi abilităţi analogice, prioritate vor avea candidaţii din grupurile sub-reprezentate (femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, minorităţi etnice). Aceasta este o măsură specială temporară.  

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

(1) CV-ul persoanei şi/sau al companiei aplicante, inclusiv CV-urile persoanelor angajate de către companie;

(2) scrisoare de motivare;

(3) propunerea financiară reieşind din numărul de zile estimate şi onorariul brut per zi.  

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: concurs@eef.md cu mențiunea „Consultant cartare amendamente nediscriminare” până la data de 10 martie 2020.  

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  andrei.brighidin@eef.md  

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md. Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Detalii: https://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1476&l=ro&

Related Articles

Back to top button