Grant

Oportunitate pentru tinerii din Cahul: Aplică la Programul de Granturi Mici 2020, ediția a VII-a

Tinerii dornici de implicare în comunitate sunt îndemnați să aplice la Programul de Granturi Mici 2020, ediția a VII-a. Apelul de participare vine din partea Fondului pentru Tineri Cahul, creat în cadrul Asociației Obștești „Perspectiva”.

Programul de Granturi Mici este o iniţiativă a Fondului pentru Tineri Cahul, creat în cadrul Asociației Obștești „Perspectiva” și are drept scop să sporească implicarea tinerilor din comunitate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă prin acordarea suportului financiar în cadrul unor proiecte care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor. Partenerii programului sunt Fundația Est-Europeană și Primăria Municipiului Cahul.

BENEFICIARII GRANTURILOR

Beneficiarii de granturi pot fi: Grupuri de Iniţiativă formate din tineri cu vârsta 15-25 ani. Grupurile trebuie să fie formate din minim 3 tineri. Pot fi depuse cereri de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei. Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor orientate spre susţinerea activităţilor tinerilor din comunitate desfăşurate în 2 domenii prioritare:

* domeniul ecologie (protecţia mediului);

* domeniul asigurării drepturilor sociale ale tinerilor;

Este important ca proiectele să:

* Aducă un beneficiu comunităţii;

* Permită obţinerea unor rezultate clare, vizibile;

* Dezvolte parteneriate locale;

* Includă și activități de dezvoltare a tinerilor, nu doar lucrări de construcții și reparație.

Perioada de aplicare este 17 februarie – 08 martie 2020, ora 23:59!

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru beneficiari:

Să fie activi în domeniile indicate;

Să dispună de potenţial uman şi voluntari;

Să exprime dorinţă şi să posede potenţial pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă tinerii din comunitate.

Criteriile pentru proiect:

Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului;

Să urmărească satisfacerea unor necesităţi acute şi reale a tinerilor la nivel local;

Pentru procurare echipament Fondul pentru Tineri Cahul va finanţa doar 60% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din contribuţie. Este nevoie de scrisoare de confirmare a contribuției;

Să nu aibă o durată mai mare de 2 luni.

Dacă ai o idee de proiect și dorești să o pui în aplicare, atunci e foarte simplu:

Studiază Ghidul Solicitantului de Finanțare: https://bit.ly/2PeoBll

Citește Instrucțiuni privind implementarea proiectelor: https://bit.ly/38JLJ2s

Completează Formularul de aplicare: https://bit.ly/39DRf6T

„Programul de Granturi Mici pentru Tineri 2020, Ediția a VII – a” este coordonat de Asociația Obștească „Perspectiva”, cu suportul Fundației Est-Europene, din sursele acordate de Suedia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cahul.

Propunerile de proiect însoțite de procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă se depun la sediul AO Perspectiva, str. Republicii 17, of. 40, (Oficiul Poștal Cahul, partea administrativă et. 2), sau pe adresa de email youthbankcahul@gmail.com

Nicolae 060779700 / Diana 068048480.

Detalii: http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=5053&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Oportunitate-pentru-tinerii-din-Cahul-Aplica-la-Programul-de-Granturi-Mici-2020-editia-a-VII-a

Related Articles

Back to top button