Job

People In Need anunță concurs de selectare a unui expert/companie ce va oferi servicii de instruire în domeniul planificării comunitare

Termeni de referință

privind selectarea expertului/grupului de experți/companiei în vederea oferirii serviciilor de  instruire în domeniul planificării comunitare

People in Need (PIN) este o organizație non-guvernamentală cehă care oferă suport și asistență pentru dezvoltare, în timp ce lucrează pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 ani. People in Need lucrează în Moldova din 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației, implicată activ în procesul de dezinstituționalizare și dezvoltarea a strategiilor locale de incluziune socială.

Despre Proiect

În perioada 2019-2020 People in Need în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu suportul financiar al Agenției Cehe pentru Dezvoltare implementează Proiectul “Planificarea comunitară a serviciilor sociale prin dialog public“. Proiectul are  scopul de a sprijini dezvoltarea mecanismului pentru planificarea comunitară transparentă a serviciilor sociale și conexe bazate pe cerere, nevoi reale și resurse disponibile în comunitate. Un astfel de mecanism de dezvoltare va servi administrația publică din Moldova pentru a îmbunătăți sistemul de planificare strategică a serviciilor sociale și pentru a răspunde nevoilor persoanelor vulnerabile. Una dintre activitățile de referință a Proiectului este elaborarea Ghidului metodologic destinat să ofere sprijin metodologic entităților interesate de implementarea planificării comunitare a serviciilor sociale.

Obiectivul specific al sarcinii

Elaborarea agendei și livrarea Training-ului pentru reprezentanții Administrației Publice Locale (15 persoane) din 3 unități teritoriale în vederea sporirii capacităților de organizare, coordonare și facilitare a procesului de planificare comunitară, cu accent pe servicii sociale. Livrarea efectivă a Programului de Training va coordonat cu reprezentanții APL pentru o durată de cel puțin 10 zile ( estimativ cu anumite zile interval între anumite componente ale training-ului) în perioada lunilor aprilie-mai 2020.

Subiecte prioritare în cadrul Training-ului vor include:

 • Înțelegerea sensului și importanței planificării strategice; Ciclul integrat de planificare strategică;
 • Mandate organizaționale, misiune și viziune;
 • Identificarea și analiza părților interesate;
 • Identificarea problemelor strategice cu care se confruntă raionul/municipiul;
 • Gândire creativă;
 • Analiza și alegerea alternativelor strategice;
 • Analiza mediului care permite modificări structurale: analiză SWOT și TOWS;
 • Formularea strategiilor;
 • Structura programului/planului integrat;
 • Bugetarea și finanțarea serviciilor sociale;
 • Informarea și asigurarea participării grupurilor țintă în procesele planificării strategice;
 • Monitorizare și evaluare: metode de colectare a informațiilor în timpul procesului de M&E, cadru / schemă de monitorizare și evaluare;
 • Planificarea procesului de planificare strategică și comunicare a planului strategic;
 • Aspecte intersectoriale (gender, participarea grupurilor vulnerabile, etc).

Responsabilități

Trainerul sau grupul de traineri vor fi responsabili de:

 • Designul și elaborarea agendei Training-ului, care va include aspecte teoretice și exerciții practice, cu accent pe servicii sociale;
 • Livrarea Training-ului în funcție de necesitățile participanților și în coordonare cu echipa de proiect PIN Moldova;
 • Aplicarea unui chestionar pre-training pentru a stabili nivelul de bază al participanților și un chestionar post-training ( pentru fiecare zi) pentru a determina eficacitatea și impactul instruirii în cadrul Training-ului;
 • Realizarea unei evaluări finale la sfârșitul Training-ului pentru a măsura gradul de satisfacție a participanților, precum și intențiile acestora de a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite în practică;
 • Ghidarea și oferirea suportului necesar participanților, astfel încît la sfârșitul livrării unui anumit conținut în cadrul Training-ului, aceștia să elaboreze un plan personal în vederea aplicării în practică a cunoștințelor și abilităților dobîndite;
 • Elaborarea materialelor de suport în limba română sau rusă, în funcție de necesitate;

Limba de lucru: Limba română sau rusă, în funcție de necesitățile participanților.

Aspecte organizaţionale :

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Managerului de Proiect. Procesul de elaborare elaborare a agendei și livrarea Training-ului va fi coordonat cu Managerul de proiect în conformitate cu  cerinţele PIN.

Cerinţe faţă de oferta financiară:

Aplicanții vor elabora oferta financiară reieșind din specificul sarcinilor menționate mai sus.  Oferta financiară va fi în  EURO (suma netă) și va include prețul pentru 1 zi de training.

Candidații eligibili:

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt experți individuali, sau companii /prestatori de servicii înregistrate oficial. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru.

Cerințe de calificare:

 • Experiență profesională generală în domenii conexe asistenței și protecției sociale de cel puţin 3 ani;
 • Experiență în livrarea instruirilor pentru autorități publice;
 • Experiență pozitivă de colaborare cu instituții non-guvernamentale;
 • Cunoașterea limbii române și ruse.
 • Va constitui un avantaj experiența de lucru/colaborare cu actorii din cadrul sistemului de asistență și protecție socială.

Dosarul de înscriere:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

1) CV-ul (ce reflectă expertiza necesară și experiența expertului, inclusiv lista activităților relevante desfășurate în ultimii 2 ani);

2) o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor;

5) propunerea financiară  cu indicarea sumei nete în EUR pentru 1 zi de training.

Procesul decizional:

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza expertului;
 • Sumarul privind abordarea sarcinilor;
 • Bugetul propus.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 19 martie 2020.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: concurs.moldova@peopleinneed.cz,  cu mențiunea „ Training Planificare comunitară”. Întrebări sau unele precizări pot fi adresate la aceiași adresă de email  concurs.moldova@peopleinneed.cz, până la data de 16 martie 2020.

N.B. Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

Related Articles

Back to top button