Job

Secretar al asociației, manager de oficiu

Nr.4_ IP/ din 21.02.2020

Aociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui specialist pentru funcţia de secretar al asociației, manager de oficiu.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați (Consultanți individuali) pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați pentru ocuparea funcției date.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link. Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție și Curriculum Vitae (CV) actualizat, precum și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 03 martie 2020, ora 16:00 la adresa:

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”

MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 (subsol)

Tel.: 022 00 99 74

Fax: 022 66 38 50

Email: procurari.initiativapozitiva@gmail.com

Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Rotari Marina

Director, Departamentul de Programe, AO „Inițiativa Pozitivă”

Tel: 022 00 99 74

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în „Termenii de Referință” vor fi invitați la interviu.

*Datele cu caracter personal vor fi preluate de către Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.

Related Articles

Back to top button