Job

COORDONATOR/COORDONATOARE DE PROGRAM PARTICIPARE CIVICĂ

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova caută Coordonator/Coordonatoare de Program Participare Civică.

Context: Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: reformei juridice, sănătății publice, mass media, bunei guvernări.
Departamentul Buna Guvernare și-a propus să contribuie la sporirea transparenței, responsabilității, eficienței și eficacității guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
Departamentul promovează înaltele standarde în guvernare, lupta cu corupția, creșterea responsabilității, transparenței și integrității în administrația publică centrală și locală.
Pentru dezvoltarea mediului culturii participative și pentru sporirea cererii cetățenilor pentru transparență, integritate și responsabilitate, Departamentul sprijină inițiativele comunitare și participarea civică.
Departamentul susține tinerii cercetători în elaborarea studiilor de politici publice, monitorizează procesului de implementare a Acordului de Asociere UE- RM și desfășurarea activităților de advocacy la nivelul Uniunii Europene.

Pentru mai multe detalii despre activitatea Departamentului Buna Guvernare, vă rugăm să vizitați pagina web a Fundației și să consultați Rapoartele de activitate pentru anii 2017 și 2018, dar și alte studii și ghiduri relevante elaborate în cadrul Departamentului.
Pentru asigurarea unei bune administrări ale proiectelor, Departamentul Buna Guvernare caută un/o Coordonator/Coordonatoare de program calificat/ă.
Responsabilități cheie:
• Contribuie la elaborarea planului de acțiuni și bugetului Programului;
• Participă și coordonează elaborarea materialelor în cadrul proiectelor inițiate de Departament (ghiduri, studii, cercetări)
• Pregătește și organizează activități conform planurilor de acțiuni (evenimente de lansare, conferințe, instruiri, vizite de studii etc);
• Asigură comunicarea cu experții și partenerii programului;
• Facilitează fluxul de informații în cadrul Departamentului;
• Elaborează rapoarte narative despre implementarea proiectelor (în engleză și română);
• Administrează granturile oferite de departament, în baza Politicii de Management a Granturilor.
• Gestionează bugetul programului în sistemul intern de gestiune financiară.

Calificări și abilități:
• Studii de masterat în științe socio-umane (politologie, drept, administrație publică, relații internaționale, sociologie sau alte domenii relevante);
• Cel puțin 3 ani de experiență progresivă într-o funcție de coordonare a proiectelor și în activitatea administrativă;
• Cunoașterea detaliată a sistemului de administrare publică centrală și locală, precum și activitatea organizațiilor societății civile;
• Abilități avansate de analiză și raportare;
• Abilități excelente de vorbire și prezentare;
• Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze; cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;
• Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);

Locul de muncă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău.
Program de lucru: 40 de ore pe săptămână, dată de începere 1 aprilie 2020.
Durata contractului: Contract de muncă anual cu posibilitate de prelungire, în baza rezultatelor procesului de evaluare internă.
Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Persoanele interesate, sunt încurajate să facă cunoștință cu activitatea Fundației pe site-ul www.soros.md și cu activitatea Departamentului Buna Guvernare. Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii și activitate de muncă, să respingă dosarele incomplete.

Etapele concursului:
1. Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza criteriilor:
• Calificarea profesională;
• Experiența relevantă;
• Motivația.
Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.

2. Interviul
În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data și locul desfășurării interviului.

3. Test scris
Prin testarea scrisă, vor fi evaluate capacitățile profesionale ale candidaților.

4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un/o candidat/ă pentru funcția de Coordonator/Coordonatoare de Program.

Instrucțiuni de aplicare:
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: recruitment@soros.md cu menționarea în CC amusteata@soros.md, indicând în linia subiectului Nume/ Prenume/ Coordonator al Programului Participare civică sau să le depună la recepția Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară nr.32, mun. Chișinău, până la 21 martie 2020, ora 16.00.

Dosarul trebuie să includă:
• CV-ul actualizat.
• O scrisoare de intenție unde va fi explicat, în linii generale, motivul care v-a determinat să participați la concursul de selectare, care sunt competențele și experiența relevantă funcției la care aspirați; ce așteptări aveți și cum puteți contribui la implementarea proiectului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim- 700 cuvinte.

Vă rugăm să indicați așteptările salariale (suma netă în MDL) și datele de contact a două referințe profesionale.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Alexandru Musteața, Director Departamentul Buna Guvernare la amusteata@soros.md.
Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru un test scris și un interviu.

Related Articles

Back to top button