Job

Consultant pentru Platforma Regională „Guvernăm împreună” din raionul Drochia

Institutul pentru Inițiative Rurale anunță concurs pentru identificarea unui consultant care va presta servicii de consulatanță pentru facilitarea procesului de constituire, coordonare, promovare a Platformei Regionale „Guvernăm împreună” din raionul Drochia în corespundere cu termenii de referință anexați.

SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI

 1. Va elabora metodologia și planul de activitate pentru constituirea și consolidarea Platformei regionale „Guvernăm împreună” (în continuare Platforma).
 2. Va elabora draft-ul privind documentele de constituire a Platformei.
 3. Va contacta organizațiile candidate și va comunica direct procesul de constituire a Platformei.
 4. Va modera ședințele Platformei și va coordona activitatea de secretariat pe perioada aprilie-octombrie 2020.
 5. Va întocmi rapoarte trimestriale și va propune sugestii de îmbunătățire a activității Platformei.
 6. Va contribui direct în procesul de monitorizare a nivelului de transparență și participare a societății civile în procesele decizionale la nivel local.
 7. Va asigura formarea unui secretariat permanent care va activa dupa finalizarea proiectului.
 8. Va elabora mecanismul pentru o tranziție graduală a prerogativelor de coordonare a Platformei și împuternicire a Platformei pentru auto-guvernare după finalizarea proiectului.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI

 • Studii superioare sau masterat în administrare publică, drept, ștințe sociale sau alte domenii relevante.
 • Cel puțin 3 ani de experiență în elaborarea/implementarea politicilor și documentelor privind participarea societății civile în procesele decizionale la nivel local.
 • Cel puțin 1 an de experiență în activități de leadership, coordonare platforme, grupuri de inițiative, etc.
 • Capacități de lucru în echipă și raportare.

DEPUNEREA DOSARELOR DE PARTICIPARE

Documentele solicitate de la candidați:

 1. O scurtă viziune privind realizarea sarcinilor și activităților solicitate.
 2. CV-ul.
 3. Oferta financiară.

Dosarul trebuie expediat prin email la office@iri.md pînă la data de 27 martie 2020, ora 12:00.

Această activitate face parte din cadrul proiectului „Guvernăm împreună” implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI) și partenerii locali în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Institutul pentru Iniţiative Rurale (IRI) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit și de interes public ce urmărește promovarea spiritului de iniţiativă socio-economică în comunităţile rurale din Republica Moldova avînd ca rezultat abilitarea civică și antreprenorială a locuitorilor de la sate, avansarea democraţiei participative la nivel local și îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din zonele rurale ale ţării.

Detalii: http://www.iri.md/news/n-176.html

Related Articles

Back to top button