Tender

Selectarea unei companii de consultanță pentru organizarea școlii de vară pentru tinerii fermieri ,,Smart Farmer School”

Componenta Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) „Suport pentru dezvoltarea business-ului agricol” oferă finanțare tinerilor antreprenori în scopul dezvoltării afacerilor rurale, agricole şi non-agricole în cadrul Proiectului și are ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea capacităților tinerilor antreprenori în domeniul managementului afacerilor prin organizarea activităților de instruire.

Incluziunea tinerilor în mediul de afaceri rural si facilitarea accesului acestora la serviciile financiare rurale și asistență tehnică este de o importanță majoră întrucât acest grup țintă deține un potențial enorm de dezvoltare a economiei rurale (idei inovatoare, spirit antreprenorial, adaptabilitate și capacitate de a pune in aplicare tendințe noi de business, ambiție). În același timp, acești tineri nu dispun de capacități antreprenoriale și sunt limitați în cunoștințe pentru o dezvoltare echilibrată a activităților agricole de producere și post-recoltare. Metodele de organizare și management al afacerilor sunt învechite și neadaptate contextului actual, ceea ce duce inevitabil la compromiterea afacerii sau desfășurarea afacerii la nivel de subzistență. În contextul în care în Republica Moldova, în sectorul agricol, transferul de cunoștințe și know-how se realizează încă de la generație la generație, doar o mică parte din tineri abordează acest domeniu de activitate orientați pro-business.

Astfel, pentru a asigura un suport complex de asistență în crearea și dezvoltarea afacerilor în mediul rural, UCIP IFAD va continua seria de activități de instruire post-finanțare a tinerilor antreprenori – beneficiari ai Programelor IFAD. Întru realizarea acestor activități, UCIP IFAD va selecta o Companie de consultanță care va fi responsabilă de organizarea unei Școli de vară (SMART Farmer School) pentru tinerii fermieri într-un cadru neformal, prietenos grupului țintă.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale să-și exprime interesul la realizarea activităților de instruire a tinerilor antreprenori in cadrul Școlii de vară (SMART Farmer School)

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

Pentru organizarea activităților din cadrul școlii SMART Farmer School, cu un program de instruire cu durata de două (2) zile per grup, UCIP-IFAD își propune selectarea unei companii de consultanță responsabilă elaborarea programului de instruire; de logistică, organizare și selectare a facilitatorilor, iar UCIP IFAD va acoperi costurile asociate.

Sarcini pentru prestator:

1.      Conceptualizarea școlii pentru fermieri (abordare, concept, resurse financiare si umane, etape, structură, activități, rezultate);

2.      Organizarea logisticii activităților:

 2.1.    Va identifica locația, care va corespunde cu criteriile descrise în Aranjamente;

2.2.    Arenda unității de training (2 zile per tură) si cazare (1 noapte per tură) a participanților;

2.3.    Asigurarea participanților cu hrană (mic dejun, prânz, cină, 2 pauze de cafea/ceai – per tură);

2.4.    Transport Chișinău – Locație (după caz, dacă vor fi solicitări)

2.5.    Asigurarea medicală a participanților;

2.6.    Comunicarea și organizarea prezenței participanților;

3.      Organizarea și asigurarea calitativă a procesului de instruire:

 3.1.Selectarea și contractarea facilitatorilor (1-2 facilitatori), care să asigure buna desfășurare a atelierelor de lucru planificate în cadrul școlii pentru fermieri, cu competențe avansate în subiectele descrise in acești TdR (1. Cooperare si asocierea producătorilor agricoli, 2. Modelarea și analiza performanței afacerii) și a personalului suport care va asista și coordona 24/24 ore activitățile în cadrul școlii (inclusiv activitățile planificate în afara orelor de instruire);

3.2.Elaborarea programului activităților, inclusiv pentru orele de seară a participanților care vor presupune activități de socializare, activități de dezvoltare personală, și alte activități de petrecere calitativă a timpului);

3.3.Asigurarea cu echipament necesar procesului de instruire (ecran, proiector, flipchart, etc);

3.4.Asigurarea cu instrumente necesare si adaptate metodologiilor ce urmează a fi aplicate, descrise in acești ToR (Hârtii de diferite formate, stickere, scotch, markere, carnete, pixuri, etc);

3.5.Elaborarea curriculumului detaliat pentru 2 zile de workshop, cu specificarea obligatorie a metodologiei, instrumentelor utilizate și rezultatelor pentru fiecare subiect al programei;

3.6.Elaborarea materialelor în corespunde cu subiectele menționate și curriculumul propus de Prestator, traducerea acestora în limba rusă (după caz);

3.7.Multiplicarea materialelor de instruire și distribuirea lor fiecărui participant, pe suport de hârtie (o copie) si electronic (la solicitare);

3.8.Asigurarea atingerii obiectivelor expuse în acești ToR;

3.9.Elaborarea chestionarelor și testelor pentru evaluarea impactului activităților de instruire desfășurate;

4.    Raportarea activităților;

Cerințe minime de calificare:

  1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  2. Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de asistență tehnică pentru întreprinderile agricole;
  3. Cel puțin un contract similar activității solicitate (similar tematicii de instruire), realizat în ultimii 3 ani;
  4. Grupului de experți cu pregătire profesională și competențe pentru îndeplinirea sarcinii

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificarePunctaj maxim
1.       Experiență generală a companiei20
2.       Experiență specifică a companiei in prestarea serviciilor similare40
3.       Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate40

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include orice materiale și informații care demonstrează experiența și calificarea ofertantului și va fi completată conform modelului (model obligatoriu) pe care îl puteți descărca mai jos.

 Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la  data de 24 martie 2020, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303,

Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

Model: scrisoarea de exprimare a interesului – Download

Detalii: https://www.ucipifad.md/en/achizitii/invitatie-la-concurs-selectarea-unei-companii-de-consultanta-pentru-organizarea-scolii-de-vara-pentru-tinerii-fermieri-smart-farmer-school/

Related Articles

Back to top button