Grant

A fost lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”

Propunerile de proiect trebuie să contribuie la dezvoltarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova. Citiți cu atenție Ghidul de solicitare a finanțării, apelul II de propuneri de proiecte, și rubrica Întrebări frecvente, înainte de a completa dosarul.

În cadrul apelului II de propuneri de proiecte sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldovace își desfășoară activitatea în afara capitalei, or. Chișinău, și sunt direct responsabile de implementarea proiectului.

Beneficiarii de inițiative civice și granturi regionale în cadrul primului Apel de propuneri de proiecte sunt eligibili pentru participarea la al doilea apel în cazul în care demonstrează suficiente resurse (de timp, umane, capacitate instituțională etc.) pentru implementarea și raportarea unui proiect suplimentar. 

Organizațiile pot depune o singură propunere de proiect în cadrul acestei runde de finanțare.  Nu vor fi acordate confirmări telefonice de recepționare a dosarelor, indiferent de modalitatea de depunere a acestora. 

Termenul-limită de depunere a dosarului este miercuri, 15 aprilie 2020. Depunerea dosarului poate avea loc prin una dintre modalitățile enumerate mai jos: 

Ghid, PDF

1_FORMULAR

2_CADRU LOGIC

EX. CADRU LOGIC

3_PORTOFOLIU

4_BUGET

tabel_apel2.png

Activități eligibile

Pentru cele trei categorii de finanțare sunt eligibile următoarele activități (sau altele similare):

  • campanii de mobilizare comunitară, informare și sensibilizare privind soluționarea problemelor locale;
  • audieri și activități publice, consultări, dezbateri, sesiuni de mentorat și de formare/instruire;
  • activități de identificare a impedimentelor în dezvoltarea comunităților, diseminarea constatărilor/rezultatelor;
  • analiza politicilor publice orientate către dezvoltarea comunităților;
  • evaluarea eficienței și eficacității autorităților locale;
  • aplicarea instrumentelor de monitorizare (instrumente on-line pentru a documenta, verifica, măsura și raporta indicatorii și procesele);
  • elaborarea și livrarea de către organizațiile societății civile de nivel local a unor module/sesiuni de instruire în diverse aspecte ale elaborării și monitorizării politicilor;
  • produse media tipărite, foto, video, online, emisiuni TV, radio sau altele similare;
  • activități de networking destinate organizațiilor societății civile de nivel local în vederea implicării acestora în dezvoltarea propriei comunități și în procesele decizionale locale;
  • alte activități ce pot contribui eficient la promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel local și regional.

NB: Propunerile de proiect trebuie să includă o varietate de activități.

Depunerea dosarului

icons-02.png

Expediere poștală – scrisoare recomandată la adresa: str. Alexei Sciusev 101, of. 22A, MD-2012, Chișinău, Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în RM 


icons-01.png

Expediere electronică la adresa eu@dezvolt.md  În subiectul mesajului trebuie să fie indicat cuvântul ”DOSAR”, denumirea OSC, categoria de finanțare. Exemplu: DOSAR, AO Exemplu, inițiativă civică 

Sistemul va genera confirmări automate de recepționare a mesajului electronic. În cazul expedierii multiple a dosarului din numele aceleiași organizații, se va considera doar primul e-mail expediat. Toate documentele transmise ulterior nu vor fi examinate. Atenție! Respectați cerințele de pregătire a dosarului în format electronic (vezi Ghidul). 


Depunere direct la sediul proiectului, cu condiția coordonării prealabile doar pe e-mail, eu@dezvolt.md  

Detalii: https://www.dezvolt.md/apel-2

Related Articles

Back to top button