Grant

Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală (ALDA) lansează program de granturi

Anunț de Granturi Locale

Proiect: ”AGREED – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”
Donator: Uniunea Europeană
Agenția de Implementare: Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală – ALDA
Subiectul: Promovarea principiilor democrației participative la nivel local
Suma totală pentru granturi: 120,000 Euro

Suma pentru un Grant: între 3,000 Euro și 6,000 Euro

Co-finațare: 25% din suma totală a proiectului
Ținta: OSC-urile din Moldova în cooperare cu APL-urile
Scopul: Sporirea cooperării dintre organizațiile societății civile și administrațiile publice locale în procesul de promovare a principiilor democrației participative la nivel local

Procesul de selecție:

 • Termenul de depunere a proiectului: 15 mai 2020, 16:00
 • Pregătirea proiectului: aprilie – mai 2020
 • Evaluarea propunerilor de proiect: mai 2020
 • Decizia definitivă de către ALDA: 25 mai 2020
 • Semnarea contractelor de grant: 25 – 31 mai 2020

Proiectele trebuie să dureze maximum 6 luni, începând din iunie 2020

Vă rugăm să trimiteți formularul propunerii de proiect, prin e-mail către Coordonatorului Proiecte Parteneriatul Estic, Victor Cotruță (victor@aldaintranet.org), cu mențiunea ”Propunere de proiect”, în linia de subiect.

Toate cererile trebuie depuse în limba română sau limba rusă.

ALDA oferă consultații privind programul de granturi on-line prin skype, numele skype: victor.cotruta și prin telefon +373 69125345. Întrebările pot fi adresate pâna pe data de 8 mai 2020.

Context
Proiectul își propune să consolideze capacitatea autorităților locale din Moldova, de a efectua o guvernare transparentă și participativă în comunitățile lor, cu o referire specifică la procesul de elaborare a politicilor legate de viitoarea reformă de descentralizare.

Obiectivele sunt:

 • Consolidarea capacităților autorităților locale din Moldova de a efectua o guvernare transparentă și participativă în comunitățile lor;
 • Procesul de elaborare a politicilor legate de viitoarea reformă de descentralizare;
 • Dezvoltarea capacităților autorităților locale (AL) și ale organizațiilor societății civile (OSC) de a planifica și implementa activitățile lor în strânsă cooperare cu comunitățile locale și cu alte părți interesate implicându-i în planificare și implementare;
 • Consolidarea capacității de a face față provocărilor;
 • Promovarea unui dialog de guvernare pe mai multe niveluri între guvernul național și autoritățile locale;
 • Implementarea inițiativelor de guvernare locală participative și cu mai multe părți interesate;
 • Consolidarea predispunerii autorităților locale de a implica comunitățile locale în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Componenta de Granturi locale

Granturile locale sunt concepute pentru a oferi sprijin financiar pe termen scurt pentru organizațiile societății civile care lucrează la nivel local, pentru a promova co-operarea cu adminstrațiile publice locale în vederea implementării proiectelor ce țin de promovarea principiilor democrației participative la nivel local.
Proiectele eligibile pentru finanțare în cadrul programului de granturi ar trebui să rezolve probleme la nivel local. Aceste proiecte ar trebui să implice cooperarea cu alte organizații ale societății civile și/sau adminstrațiile publice locale, precum și școli și / sau sectorul de afaceri. Ele ar putea să promoveze, de asemenea, participarea publicului la nivel local în procesele de luare a deciziilor.

Scopul granturilor

Programul de granturi promovează principiile democrației participative la nivel local în Republica Moldova. Proiectele propuse trebuie să ducă la creșterea gradului de conștientizare publică și la o mai mare implicare publică în soluționarea unor probleme la nivel local, precum și îmbunătățirea cooperării dintre OSC și APL. Proiectele trebui să fie implementate în comunitățile locale urbane sau rurale și ar trebui să mobilizeze membrii societății și alți actori cheie din comunitate să participe la implementarea proiectului.
ALDA și donatorul încurajează proiectele care sunt puse în aplicare în conformitate cu principiile transparenței și egalității de șanse. Proiectele ar trebui să ia în considerare egalitatea de gen, egalitatea de etnie, aspecte etice și morale și de prevenire a corupției.

Termeni al Programului de Granturi

Procesele de aplicare, de evaluare și de selecție vor avea loc între martie 2020 și aprilie 2020. OSC-urile sunt invitate să elaboreze propuneri proiect până la 15 mai 2020. Propunerile complete vor fi evaluate de către Comitetul de Evaluare la o reuniune în luna mai 2020. Rezultatele acestei evaluări vor fi anunțate până la 25 mai 2020. Implementarea proiectelor selectate este planificată să înceapă în luna mai-iunie 2020.

Activități eligibile
Inițiativele / activitățile OSC-urilor care vizează principiile democrației participative, care sunt eligibile pentru sprijin în cadrul schemei de granturi locale includ, dar nu sunt limitate la:

 • proiecte de cooperare intre OSC și APL;
 • evenimente de consolidare a capacităților;
 • campanii de diseminare a informațiilor sau de promovare;
 • educație și activități de sensibilizare;
 • acțiuni locale concrete de îmbunătățire a infrastructurii cum ar fi:
 • Infrastructură socială;
 • Alei, trotuare și zone pietonale;
 • Amenajarea și reabilitarea spațiilor verzi;
 • Amenajarea spațiilor publice (mobilier urban etc.);
 • Locuri și terenuri de joacă pentru copii;
 • Educație, tineret și sport (terenuri sportive în cartiere etc.);

Eligibilitate și Condiții

Eligibilitatea Participanților

Aplicațiile se acceptă de la OSC-uri înregistrate care activează la nivel local. OSC-ul aplicant trebuie să demostreze parteneriatul cu APL-ul local sau de un nivel mai înalt printr-un acord de parteneriat. Aplicații bazate pe consorțiu sunt, de asemenea, eligibile.
În cazul uni consorțium, OSC-ul lider va fi responsabil pentru gestionarea proiectului câștigat; pentru prezentarea de rapoarte intermediare și finale, precum și coordonarea activităților tuturor participanților la proiect. Rolul partenerilor de proiect și ponderea bugetului alocat acestora trebuie să fie descrise în formularul de proiect.
OSC-urile care implică alte părți interesate sau actori comunitari în cererea lor de finanțare (de exemplu, sindicate, școli, primării, instituții științifice, de tineret și organizații de femei, etc), vor avea un avantaj. Schema de granturi este concepută pentru a încuraja parteneriate între diferite grupuri etnice din cadrul comunității. Cererile ar trebui să indice valoarea adăugată pe care cooperarea sau acest parteneriat va aduce ca rezultat al proiectului.

Condiții Administrative

La pregătirea documentelor conceptuale, următoarele cerințe administrative ar trebui să se ia în seamă:
• Granturile vor fi acordate numai OSC ce activează la nivel local;
• Proiectele trebuie să dureze nu mai mult de 6 luni în perioada iunie 2020-noiembrie 2020
• Granturile nu vor fi acordate pentru cheltuielile operaționale; pentru investiții, sau
achiziționarea de terenuri, clădiri sau vehicule;
• Singurele costuri eligibile sunt cele care se referă la implementarea efectivă a proiectelor;numai costul salariilor membrilor OSC-urilor implicate în implementarea proiectului în cazul în care altfel nu ar fi în măsură să efectueze activitățile proiectului. Costurile incluse în liniile bugetare salariale și de consultanță ar trebui să includă nu mai mult de 25 la suta din bugetul total;
• Sprijinul financiar nu poate fi îndreptat spre personal sau funcționari din administrațiile publice sau din autoritățile locale sau naționale guvernamentale. Orice plăți efectuate ca onorarii pentru consultanță pentru persoane fizice din aceste grupuri, cu excepția plăților efectuate pentru a acoperi cheltuielile legate de participarea la proiect la evenimente legate de călătorie (de exemplu, mese, cazare, diurnă), vor duce la anularea grantului;
• OSC-urile nu pot depune mai mult de o propunere de proiect ca lider de proiect și poate fi ca partener în maximum încă în un proiect;
• În cazul în care o OSC implică fonduri suplimentare pentru implementarea proiectului, aceasta trebuie să demonstreze că angajamentul donatorilor a fost asigurat. Contribuțiile în natură pot include materiale și echipament, muncă, comunicații, etc;
• Granturile locale acordate de către ALDA pot fi utilizate ca și co-finanțare pentru proiectele deja în desfășurare sprijinite de alți donatori, cu condiția ca ALDA să fie notificată în faza de recepționare a propunerii de proiect. Acest aspect trebuie să fie menționat explicit în formularul de aplicare.
• Orice propunere de proiect trebuie să fie co-finanțat în sumă de 25% din suma totală a proiectului. Co-finanțarea trebuie să fie monetară, adică să fie confirmată cu documente contabile. Propunerile de proiect ce nu vor avea componenta de co-finanțare vor fi respinse la etapa de verificare a eligibilității. Co-finanțarea in-kind este deasemenea acceptată, dar nu poate să înlocuiască co-finanțarea monetară (cash).

Procesul de Aplicare

Propunerea completă trebuie să fie trimisăla adresa de e-mail victor@aldaintranet.org nu mai târziu de ora 16:00 pe 15 mai 2020.

Evaluarea propunerilor complete de către Comitetul de Evaluare (mai 2020)

 Propunerile de proiecte pot fi scrise în limba română sau rusă. Propunerile vor fi evaluate de către un Comitet de Evaluare independent și selecția se va baza pe calitatea proiectului și pe fezabilitatea sa; prezența și numărul de părți interesate cooperante, precum și impactul asupra comunității.

Interviuri

Reprezentanții ALDA și membrii Comitetului de Evaluare pot intervieva actorii-cheie în proiectul propus, ca parte a evaluării. Solicitanții vor primi o notificare cu privire la data și ora oricărui astfel de interviu cu cel puțin șapte zile în avans.

Notificarea deciziilor ( mai 2020)

OSC-urile selectate vor fi informate și vor fi invitate să semneze un contract. 

Implementare a proiectului (iunie 2020 – noiembrie 2020)

Câștigătorii granturilor se pot aștepta să primească prima tranșă a grantului în termen de o lună de la semnarea contractului. Perioada de implementare a proiectului este de maxim 6 luni. Echipa ALDA va monitoriza implementarea proiectului prin intermediul unor contacte directe și vizite în teren.

Formularele de aplicare și bugetare pot fi descărcate aici:

Related Articles

Back to top button