Grant

Programul USAID Comunitatea Mea: Granturi Mici

Titlu: Concurs pentru granturi mici adresat organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor media și grupurilor de inițiative ce reprezintă comunitățile partenere din Cohorta 1.

Identificatorul tenderului:  FY20-CM-RFA-SGP(01)

Data lansării: 15 aprilie 2020, 17:00

Data limită: 10 mai 2020, 17:00

Notă: IREX poate extinde termenul limită în dependență de situație. Vă rugăm să urmăriți această pagină pentru a fi la curent cu informația actualizată la zi.

Categoria: Granturi

Despre programul Comunitatea Mea

Comunitatea Mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în domeniul guvernării locale și are scopul de a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și de a oferi asistență tehnica și instruiri angajaților primăriilor pentru a putea răspunde la necesitățile cetățenilor. Asistența programului vizează în mod prioritar autoritățile publice locale de nivelul întâi, însă vor beneficia de suport și grupurile civice, și mediul de afaceri local, pe măsură ce abilitățile acestora de a-și promova drepturile se vor îmbunătăți.

În acest context, Comunitatea Mea invită organizațiile neguvernamentale (ONG), organizațiile media și grupurile de inițiativă/civice ce reprezintă comunitățile partenere din Cohorta 1 să aplice la concursul de granturi mici care este descris mai jos.

Lista comunităților partenere ale programului Comunitatea Mea din Cohorta 1:

Onișcani (r. Călărași), Slobozia Dușca (r. Criuleni), Ursoaia (r. Căușeni), Obreja Veche (r. Fălești), Gribova (r. Drochia), or. Ialoveni, Bilicenii Vechi (r. Sîngerei), Valea Perjei (r. Taraclia), mun. Comrat, Ciorești (r. Nisporeni), Slobozia Mare (r. Cahul), mun. Strășeni, Tomai (UTA Găgăuzia), Borogani (r. Leova), mun. Cahul, Lozova (r. Strășeni), mun. Ungheni, Costești (r. Ialoveni), Feștelița (r. Ștefan Vodă), Talmaza (r. Ștefan Vodă).

Scopul concursului: Granturile se oferă pentru implementarea și instituționalizarea în comunitățile partenere ale programului Comunitatea Mea din Cohorta 1 (lista este prezentată mai sus) a instrumentelor orientate spre creșterea transparenței în activitatea Administrației Publice Locale (APL), responsabilizarea autorităților locale față de cetățeni, precum și crearea diferitor platforme de colaborare între APL și cetățeni, în special cu grupurile marginalizate.

Tipurile de proiecte eligibile 

Proiectele depuse la concurs ar trebui să respecte principiile incluziunii, în special rolul femeilor, tinerilor sau altor grupuri dezavantajate. De asemenea, aceste proiecte vor oferi oportunități de a implementa sau extinde modele de succes sau de a dezvolta/testa modele noi ca:

Platforme de implicare a cetățenilor dezvoltate în cooperare cu Administrația Publică Locală. 

Spre exemplu: pledoarie față de Administrația Publică Locală pentru implementarea bugetării participative; pledoarie pentru înființarea consiliului consultativ comunitar ce ar monitoriza în mod participativ implementarea planului strategic. 

Instrumente inovative pentru facilitarea feedback-ului și comunicarea cu cetățenii 

Spre exemplu: carduri de raportare a cetățenilor (evaluarea serviciilor publice); pledoarie din numele cetățenilor pentru asigurarea transparenței ședințelor Consiliului Local prin difuzarea lor online;  

Monitorizarea activității Administrației Publice Locale 

Spre exemplu: instituționalizarea Instrumentelor de monitorizare a achizițiilor publice sau a cheltuielilor publice și informarea regulate a cetățenilor;  
inițiative orientate către cetățeni care promovează supravegherea comunitară a acțiunilor de răspuns la situații de urgență și a strategiilor de redresare, utilizate de APL. 

Instituționalizarea platformelor ce ar facilita implicarea vocilor marginalizate în dezvoltarea comunitară 

Spre exemplu: pledoarie pentru includerea grupurilor marginalizate și includerea lor în toate procesele de luare a deciziilor (bugetare, îmbunătățirea infrastructurii locale, servicii publice, stabilirea priorităților pe termen lung ale comunității. 

Valoarea grantuluiIREX poate oferi cîte un grant în valoare de pînă la 11000 lei per fiecare comunitate, iar perioada de implementare a grantului respectiv va constitui 3-7 luni.

Informații, întrebări și clarificări: în cazul în care aveți întrebări cu privire la procesul de aplicare, le puteți adresa prin poștă electronica la adresa tender.cm.md@irex.org, nu mai tîrziu de 7 zile pînă la termenul limită de aplicare.

Termenul limită pentru aplicare: Formularele de aplicare trebuie să fie prezentate la concurs pînă la
10 mai 2020, ora 17:00.

Aplicare: Solicitanții interesați urmează să expedieze formularele de aplicare doar în format electronic la adresa de email tender.cm.md@irex.org cu subiectul “Nume_Localitate. Nume_solicitant. Concurs granturi mici”.

Evaluarea formularelor de aplicare 

Detalii cu privire la evaluarea formularelor de aplicare sunt prezentate in Ghidul solicitantului.

Pentru detalii recomandăm să faceți cunoștință cu:

Related Articles

Back to top button