Tender

Tender: Lucrări de construcție – Reabilitarea drumului și trotuarului local în satul Tomai, raionul Ceadâr Lunga

Titlu: Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare comunitară – Reabilitarea drumului si trotuarului local în satul Tomai, raionul Ceadâr Lunga.

Numărul de identificare al acestei licitații este: FY20-CM-TO (02)

Data Lansării: 08 mai 2020, orele 17:00 (GMT+2:00)

Data limită pentru primirea ofertei: 25 iunie 2020, orele 10:00 (GMT+2:00)

Categoria: lucrări de construcție

Programul Comunitatea Mea, un program administrat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională reabilitarea drumului și a trotuarului local în satul Tomai, raionul Ceadâr Lunga.

Caietul de sarcini: Proiectul presupune reabilitarea drumului si trotuarului de pe strada Sovetskaia in satul Tomai. Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maximum șase (6) luni. Informații tehnice detaliate, inclusiv specificații și desene sunt furnizate mai jos.

Valoare proiectului: 939,554 MDL conform estimării proiectantului. Suma a fost calculată aplicând taxa pe valoarea adăugată (TVA) la cota zero (0%). În niciun caz, IREX nu va lua în considerare propunerile care sunt cu 5% peste valoarea estimată a proiectului.

Termenul de depunere al Ofertelor (timpul menționat este ora locală, Chișinău):

  • Ofertanții interesați trebuie să se înregistreze până la orele 17:00, 07 iunie 2020 prin completarea Formularului de Înregistrare și trimiterea acestuia la adresa tender.cm.md@irex.org
  • IREX nu va organiza o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție la Tomai. Ofertanții interesați sunt însă încurajați să viziteze locația pe cont propriu, dacă se consideră necesar, și să inspecteze amplasamentul lucrării proiectului, așa cum este detaliat pe desene. Locația precisă a drumurilor și trotuarului ce urmează a fi reconstruite poate fi identificată în desene.
  • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, aceștia le pot trimite la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la orele 17:00, 15 iunie 2020, indicând numărul licitației în subiect;
  • IREX va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția ca această solicitare să fie primită cel târziu la orele 17:00, 15 iunie 2020;
  • Ofertele trebuie primite de către IREX cel târziu până la orele 10:00, 25 iunie 2020. Ofertele primite după termenul limită, precum și Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Depunerea ofertelor: Ofertele pot fi doar în format electronic. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. Ofertele financiare se fac în MDL (lei moldovenești). Informații detaliate privind depunerea ofertelor sunt prezentate în Caietul de Sarcini. Nu este admisă contestarea deciziei de atribuire a contractului.

  1. Documentele / propunerile de ofertă trimise electronic trebuie adresate la următoarea adresă de e-mail: tender.cm.md@irex.org nu mai târziu de termenul limită menționat mai sus. Dacă fișierele electronice au o mărime prea mare, Ofertantul poate depune Oferta Tehnică și Financiară salvând fișierele pe una dintre platformele de partajare a fișierelor precum Google Drive, OneDrive, DropBox etc și trimitând un link la tender.cm.md@irex.org
  2. IMPORTANT: Pentru ofertele depuse în format electronic, pentru a asigura secretul ofertei financiare, vă rugăm să arhivați oferta financiară într-un fișier ZIP criptat cu parolă. NU TRIMITEȚI PAROLA împreună cu pachetul de documente, transmis electronic. Salvați parola într-un mod sigur și transmiteți-o într-un fișier zip separat. Parola va fi solicitată de IREX pentru ofertele tehnice calificate după ce evaluarea tehnică va fi finalizată și s-au efectuat înregistrările finale ale scorului tehnic. În cazul ofertelor financiare care nu au fost protejate prin parolă, IREX le va lua în considerare și va proteja secretul acestora, dar cel puțin 1 (una) persoană din IREX va putea accesa fișierul și acest lucru va fi considerat acceptabil de către ofertant.

Garanția bancară pentru ofertă: Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție bancară pentru ofertă în valoarea de 2% din valoare proiectului menționată mai sus. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini.

Evaluarea ofertelor: IREX va lua în considerare combinația de scor tehnic și financiar cu un în proporție de 50-50. Criteriile și formulele detaliate sunt prezentate în Caietul de Sarcini.

Documentele puse la dispoziție (urmează să fie încărcate):

Formular de Înregistrare FY20-CM-TO (02)

Caietul de Sarcini – FY20-CM-TO (02)

Secțiunea III – Cerințe Tehnice și Devize FY20-CM-TO (02)

Secțiunea V – Contract FY20-CM-FE (02)

Design Tehnic – FY20-CM-TO (02)

Planul de atenuare a impactului asupra mediului – FY20-CM-TO (02)

Formulare de ofertă (format editabil) – FY20-CM-TO (02)

Prin participarea la această licitație, Ofertantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile, enumerate în Documentele de licitație. Ofertanții suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertelor și negocierii contractului. Programul Comunitatea Mea nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul licitației. Participarea ofertanților la această licitație nu va genera nicio obligație pentru IREX față de niciun ofertant. Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu respectă cerințele documentelor de licitație sau de a anula întregul proces de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără să poarte răspundere față de vreun ofertant. Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a IREX, iar confidențialitatea este garantată.

Related Articles

Back to top button