GrantImportant

Apel de selectare a 6 ONG-ri de mediul pentru Programul de Dezvoltare a Capacităților Instituționale în cadrul Proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”

Context

Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” este un proiect finanțat de Suedia și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în perioada martie 2020 – martie 2023.

Principalii beneficiari ai Proiectului sunt ONG-uri, gospodării conduse de femei, femei-antreprenoare, APL-urile din raioanele țintă Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană.

Obiectivul proiectului este de a construi comunități inclusive, durabile și rezistente și de a crea un mediu favorabil pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor. Obiectivul proiectului va fi atins prin intermediul a patru rezultate:

Activități-cheie ale Proiectului:

  • Proiectul va oferi asistență financiară, tehnică și informațională pentru 30 de comunități, peste 60 de gospodării și, cel puțin, 10 întreprinderi conduse de femei în vederea consolidării capacităților lor de adaptare la schimbările climatice și dezvoltării activităților generatoare de venituri, durabile și rezistente la schimbarea climei.
  • Autoritățile publice locale vor beneficia de asistență pentru dezvoltarea capacităților și integrarea măsurilor de protecție a mediului și de adaptare la schimbările climatice, precum și a dimensiunii de gen în planurile de dezvoltare locală.
  • Cu ajutorul proiectului, ONG-urile, în special cele din regiunile-țintă, își vor consolida capacitățile și vor oferi autorităților locale și femeilor expertiza necesară în domeniul rezistenței la schimbările climatice, gestionării riscurilor dezastrelor și dezvoltării durabile, cu integrarea dimensiunii de gen.
  • Practicile și modelele de afaceri durabile și rezistente la schimbările climatice vor fi implementate de gospodăriile conduse de femei, producătoarele agricole și comunități.
  • Bunele practici vor fi diseminate și replicate și în afara celor 30 de localități de activitate a proiectului.

Despre Programul de Dezvoltare a Capacităților Instituționale a ONG-urilor de Mediu

PNUD Moldova/Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” lansează un concurs pentru selectarea a 6 ONG-uri de mediu, care vor beneficia de un Progam de Dezvoltare a Capacităților Instituționale. Domeniile principale ale Programului sunt: 1) managementul proiectului; 2) abilitățile și resursele tehnice; 3) managementul financiar și controalele interne; 4) abilitățile administrative în domeniul achizițiilor și angajării. Activitățile vor fi implementare de o companie internațională specializată în consolidarea capacităților instituționale ale ONG-lor.

În mod special sunt încurajate să aplicare ONG-urile de mediu din raioanele și regiunile țintă ale Proiectului.

Formularul de Exprimare a Interesului cu documentele aferente enumerate în Ghidul de Aplicare trebuie expediat în format electronic la adresa de e-mail: tatiana.craciun@undp.org cu următorul text în titlul mesajului: ”Concurs pentru selectarea ONG-lor de mediu” până la 31 iulie 2020, ora 16.00.

Informații și detalii privind criteriile de eligibilitate și procesul de selectare a ONG-lor sunt prezentate în Ghidul de Aplicare.

Sesiuni de informare

La data de 14 iulie, 2020 ora 10:00 (în limba română) și 15 iulie, 2020 ora 10:00 (în limba rusă) vor fi organizate sesiuni de informare on-line pentru ONG-le care intenționează să participe la Programul de Dezvoltare a Capacităților Instituționale. Sesiunea are drep scop de a informa în detaliu organizațiile interesate despre scopul Programului, condițiile de participare și a oferi răspunsuri la întrebări ce țin de modalitatea de aplicare la Program. Pentru a participa la sesiunile de informare on-line, doritorii sunt rugați să-și confirme prezența la adresa de e-mail: tatiana.craciun@undp.org  sau la numarul de tel.: +373 686 80525.

Ofertele pot fi prezentate pe suport de hîrtie, fie în format electronic. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

a) Documentele / ofertele pe suport de hârtie trebuie depuse într-un plic sigilat și adresate:
UNDP Moldova
131, str. 31 august 1989, MD-2012, Chișinău
Atenție: Oficiul Registrului / Achiziții

b) Ofertele trimise electronic trebuie adresate la următoarea adresă de e-mail: tenders-Moldova@undp.org

Persoana de contact: Dna. Tatiana Craciun, e-mail: tatiana.craciun@undp.org

Documente de suport:

Detalii: https://sc.undp.md/tnddetails2/2073/

Related Articles

Back to top button