Tender

CRJM selectează un administrator de infrastructură IT

Termen extins: pentru solicitare de oferte pentru selectarea unui Administrator de infrastructură IT

Termen-limită: 15 septembrie 2020

Persoanele fizice / juridice care au depus ofertele în prima rundă rămân în concurs și nu trebuie să depună ofertele în mod repetat. 

I. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic. 

II. Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de la persoane juridice și fizice din Republica Moldova pentru selectarea unei persoane responsabile de buna funcționare a reţelelor locale, servere, dispozitive de rețea, calculatoare şi controlul lor pentru asigurarea securității informaționale a Asociației. În rezultat, CRJM va selecta și contracta persoana care va propune cel mai bun raport calitate/preț. Ulterior serviciile vor fi prestate conform solicitărilor periodice ale CRJM, în baza unui contract de prestare a serviciilor pentru perioada septembrie 2020 – septembrie 2022.

 III. Sarcina tehnică:

Persoana juridică / fizică selectată va presta următoarele servicii IT (mentenanță de calculatoare și a rețelei):

 • Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;
 • Mentenanța, configurarea rețelei LAN, configurare routere, gateway, VPN;
 • Mentenanța NAS, imprimante, copiatoare multifuncționale, proiector și alte echipamente;
 • Administrarea conturilor de mail ale organizației, Microsoft Office365;
 • Mentenanța pentru sincronizare și backup de date OneDrive;
 • Instalarea și configurarea de software necesar organizației (office, antivirus, arhivator etc.), configurare client de mail Outlook 2007-2016;
 • Asistență tehnică în ceea ce privește utilizarea de software;
 • Suport IT HELP- DESK online, la distanță și telefonic;
 • Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;
 • Eliminarea și corectarea problemelor depistate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, după caz.

IV. Criteriile de selecție:

 • Experiența relevantă a persoanei (minim 3 ani) și portofoliul de clienți;
 • Termene optime de executare a lucrărilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj);
 • Oferta financiară;
 • Reputația și imaginea persoanei (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor).

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (Chișinău, MD-2001, str. A. Șciusev 33) până la data de 15 septembrie 2020.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 • Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat pentru persoana juridică (cu indicarea persoanei responsabile de executarea lucrărilor și anexarea CV-ului acesteia) și CV-ul actualizat pentru persoana fizică;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului per oră, în dolari SUA:
 1. Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Persoanele juridice vor indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar.
 2. Persoanele fizice vor indica prețul NET/oră.

Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.

 • Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți;
 • Referinţe de la 2 persoane cu care s-a colaborat în ultimii 3 ani (datele de contact). Prin depunerea dosarului, ofertantul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate;
 • Termenele de executare a lucrărilor. Disponibilitatea de a se deplasa la biroul Beneficiarului;
 • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul/a se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

Toți/toate ofertanții/tele, care vor depune ofertele, vor fi anunțați/te despre decizia cu privire la ofertantul/a selectat/ă după finalizarea procesului de selectare a acestora.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate persoanele juridice / fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Related Articles

Back to top button