Tender

Selectarea unei agenții în vederea organizării unei campanii de promovare a mecanismului 2%

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) solicită oferte de la agenții media din Republica Moldova pentru organizarea unei campanii de promovare a mecanismului de desemnare 2%. Desemnarea procentuală este o formă de susținere indirectă oferită de către stat sectorului non-profit și o oportunitate prin care plătitorii de impozite participă la gestionarea banului public, spunându-i  statului ce să facă și încotro să meargă cele 2% din impozitul său.

Obiectivul acestei campanii de promovare este de a informa cetățenii Republicii Moldova, plătitori de impozite pe venit, despre oportunitatea de a transfera 2% din impozit către o organizație a cărei activitate vor să o susțină. Conform raportului Serviciul Fiscal de Stat din 2020, persoanele fizice care au efectuat cele mai multe desemnări 2% în anul 2020 au avut vârsta între 26 și 60 de ani.

Campania de promovare a mecanismului 2% va fi realizată în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de CRJM și finanțat de Suedia.

Agenția selectată va presta serviciile contractate în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada 8 martie – 30 aprilie 2021.    

Sarcina tehnică față de Prestator:

Agenția selectată va asigura următoarele livrabile:

 • Promovarea mecanismului 2% în mediul online – în perioada 8 martie – 30 aprilie 2021
 1. Promovarea unui spot video social deja elaborat privind mecanismul 2% cu durata de 45 sec (în limbile română și în rusă):
 2. pe rețeaua de socializare Facebook (cel puțin 100,000 de vizualizări);
 3. pe rețeaua de socializare Instagram (cel puțin 100,000 de vizualizări);
 4. în Youtube (nr. de vizualizări poate fi propus de agenție);
 5. pe alte platforme / surse media online (cel puțin 100, 000 de vizualizări în total).
 6. Plasarea unui banner electronic deja elaborat, disponibil în limbile română și rusă, pe civic.md și cel puțin 7 portaluri online/platforme relevante naționale și regionale, relevante pentru publicul vorbitor de limba română și limba rusă (de ex. Newsmaker.md, Point.md, Ungheni.md, Elita.TV, Stiri.md ș.a.), pentru perioada menționată mai sus.
 7. Promovarea prin Google Ads.
 • Alte propuneri de promovare pe lângă promovarea în mediul online (la discreția agenției).

Solicitarea de servicii de mai sus nu are caracter obligatoriu. Numărul de apariții, difuzări și numărul de surse media solicitate ar putea fi modificate în funcție de costuri / suma maximă disponibilă și necesități.

Criteriile de selecție:

 • Experiența agenției ofertante în difuzarea produselor în mediul online;
 • Planul de organizare a campaniei de promovare;
 • Reputația și imaginea agenției ofertante și a surselor/platformelor online propuse pentru organizarea campaniei de promovare;
 • Oferta financiară.

Oferta urmează să fie datată și semnată de către agenția ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev 33, MD-2001, Chișinău) până la 22 februarie 2021.

Oferta de participare în concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

1.Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei.

2. O scrisoare de intenție în care se va menționa:

 • prezentarea generală a agenției;
 • o listă scurtă a clienților anteriori (minim 3);
 • numărul preliminar de persoane care vor fi abordate prin intermediul campaniei de promovare, inclusiv platformele / sursele media online folosite.

3. Planul de organizare a campaniei de promovare (max. 1 pagină).

4. Oferta financiară (completată în conformitate cu modelul Excel atașat: Anexa formular servicii promovare). Prețurile vor fi indicate în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), agenția se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Toate agențiile, care vor prezenta oferte în concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la agenția selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio agenție în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate agențiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Related Articles

Back to top button