Tender

CRJM anunță concurs pentru selectarea unei companii media pentru producerea spoturilor video

CRJM solicită oferte de la companii
media din Republica Moldova pentru producerea unor spoturi video în care
se explică modul de funcționare a Curții Europene a Drepturilor Omului
(CtEDO) și procedura de reprezentare a unui caz în fața CtEDO. Spoturile
video vor fi elaborate în cadrul proiectului „Suport instituțional
pentru dezvoltarea organizației”, implementat de CRJM și finanțat de
Suedia și proiectului „Asigurarea implementării în Moldova a unor
standarde mai bune în domeniul drepturilor omului” cu sprijinul
financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, în cadrul programului
MATRA.

Compania selectată va presta
serviciile în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între
părți, conform solicitărilor periodice ale CRJM în perioada martie  2021 – martie 2023.
Numărul estimativ de solicitări pentru elaborarea spoturilor în
perioada indicată va fi de circa la 15 spoturi, dintre care 8 vor fi
elaborate în prima jumătate a anului 2021.  

Sarcinile față de Prestator:

Compania media selectată va asigura:

 1. Elaborarea spoturilor video cu respectarea următoarelor criterii:

Durata spotului: 5-7 minute;

Tipul: video explicativ/tutorial (cu vorbitori); 

Filmare: Full HD cu efecte grafice; în studio sau o locație aleasă de CRJM;

Script video: Secvențe de 15 – 30 de secunde;

Tone of Voice: limbaj comun, relaxat, cald, sincer, uman;

Vorbitori: 2-3 persoane;

Limba și subtitrări: limba română, cu subtitrare în rusă;

Termen-limită maxim de predare a spoturilor: 2 săptămâni de la filmarea fiecărui spot video (termenul limită se poate prelungi, în funcție de ajustările necesare).

Versiuni de predare a spoturilor:  versiune în format Full HD cu subtitrare în limba rusă;

Elaborare imagini copertă: fotografii realizate în timpul filmărilor

 1. Elaborarea
  spoturilor cu utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție
  care vor fi descrise de către ofertanți în oferta prezentată.

Scenariul
preliminar, cu vorbitorii identificați de către Beneficiar, va fi pus
la dispoziția companiei câștigătoare de către Beneficiar pentru
coordonare și definitivare.  

Criteriile de selecție:

 • Experiența
  companiei de realizare a spoturilor video de minim 2 ani (inclusiv
  portofoliul de clienți / lucrări). Experiența de realizare a videourilor
  similare va constitui un avantaj;
 • Dotarea tehnică a ofertanților pentru prestarea serviciului solicitat;
 • Termene de execuție (disponibilitatea de a lucra în termene restrânse va constitui un avantaj);
 • Oferta financiară;
 • Reputația și imaginea companiei (criteriul valabil în cazul prezentării referințelor).

Conținutul ofertei de participare la concurs:

Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: application@crjm.org până la data de 7 martie 2021, ora 23.59.

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Copia
  certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al
  persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 2. Scrisoare de intenție, care va conține în mod obligatoriu:
  (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, portofoliul de clienți
  / lucrări relevante elaborate în ultimii 2 ani, (2) tehnologiile care
  vor fi utilizate, (3) numele și datele de contact a două persoane de
  referință;
 1. Oferta financiară pentru realizarea unui spot video. Costul serviciilor va fi indicat în USD cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.
  Compararea ofertelor financiare se va face în USD. Ofertele prezentate
  în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data
  limită pentru prezentarea ofertelor;
 2. Termene de execuție;
 3. Declarația
  privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de
  interese, real sau potențial, cu conducerea Asociației (președintele și
  Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei
  declarații completate în formă liberă.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.CRJM
este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi
valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal
comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea
organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea
tuturor companiilor calificate. Noi nu discriminăm în funcție de
dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală,
vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat
prin lege

Related Articles

Back to top button